Divider

Dla zapewnienia naszym Gościom spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszych apartamentach Apartamenty Homole, opracowaliśmy poniższy regulamin.

 Klient dokonujący rezerwacji apartamentu, jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin, który jest integralną częścią umowy wynajmu apartamentu.

Rezerwacja i płatności

 1. Poprzez wysłanie wiadomości e-mail (klient wypełnia formularz rezerwacyjny, przesyłamy ofertę dostępnych apartamentów na adres e-mail podany w formularzu. Po odesłaniu potwierdzenia naszej oferty przez Klienta, rezerwacja jest dokonana. Po zakończeniu procesu rezerwacji przesyłamy e-mail zwrotny zawierający dokładny adres wynajętego apartamentu).
 2. W Wyjątkowych sytuacjach telefonicznie (podczas rozmowy z pracownikiem, dzwoniąc na numer +48 507 53 53 59).
 3. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry na nasze konto bankowe w ciągu 48 godzin od rezerwacji. Rezerwacja zostanie zrealizowana po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie. Jeżeli wpłata nie wpłynie na konto w ciągu 72 godzin, rezerwacja zostanie anulowana.
 4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji Gościowi nie przysługuje prawo zwrotu opłaty rezerwacyjnej.
 5. Dane przelewu na rachunek bankowy:
  Jacek Radecki
  os. Połoniny 4/4, 34-460 Szczawnica
  Nr rachunku: 45 8812 0005 0001 0022 3757 0001

  W tytule proszę wpisać numer rezerwacji.

Przyjazd i wyjazd gości, przekazanie kluczy

 1. Doba pobytu trwa od godz. 16:00 pierwszego dnia pobytu Gościa do godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu. W miarę możliwości Gość może się wcześniej zameldować po konsultacji z naszym przedstawicielem.
 2. Klucze do apartamentu przekazywane są bezpośrednio przez naszego przedstawiciela pomiędzy godziną 16:00 a 20:00. Jeśli Gość nie może dotrzeć na ustaloną wcześniej godzinę, powinien niezwłocznie poinformować o tym naszego przedstawiciela.
 3. Goście proszeni są na godzinę przed przyjazdem do apartamentu o kontakt telefoniczny z osobą przekazującą apartament. Telefon kontaktowy umieszczony jest na potwierdzeniu rezerwacji.
 4. Godzina opuszczenia apartamentu przez Gości następuje w ostatnim dniu pobytu do godziny 10:00 rano. Za opuszczenie apartamentu uważa się przekazanie kluczy do naszego pracownika, który dokona odbioru apartamentu.
 5. Opuszczenie apartamentu po godzinie 10:00 skutkuje naliczeniem opłaty za następną dobę.

Liczba osób w apartamencie

 1. Liczba osób przebywająca w apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji.
 2. Jeśli ilość osób jest większa niż ta podana przy rezerwacji – wynajmujący może zażądać dodatkowej opłaty lub odmówić wynajmu apartamentu.

Wyposażenie i czystość apartamentu

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby oferta wynajmu apartamentu była zgodna z opisem danego apartamentu na stronie internetowej www.apartamentyhomole.pl.
 2. Wszelkie zastrzeżenia co do czystości apartamentu należy zgłosić u naszego przedstawiciela bezpośrednio po wynajęciu apartamentu, najpóźniej w ciągu 1 godziny od otrzymania kluczy do apartamentu. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia niezwłocznie przystąpimy do usunięcia przyczyny tego zgłoszenia. Brak zgłoszenia w w/w czasie zostaje uznane za przyjęcie apartamentu bez uwag.
 3. Wszelkie zastrzeżenia co do wyposażenia apartamentu powinny być zgłoszone w ciągu 24 h od przybycia. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia brakujące wyposażenie zostanie dostarczone/uzupełnione najszybciej jak będzie to możliwe. W przypadku nie zgłoszenia braków w ciągu 24 h uznaje się, że apartament został przejęty bez braków w wyposażeniu.

Usterki powstałe podczas pobytu

 1. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Gość powinien niezwłocznie poinformować naszego przedstawiciela. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
 2. W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł.
 3. W przypadku zgubienia pilota do bramy wjazdowej Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł.

Zastrzeżenia wynajmującego i ochrona danych

 1. Gość, jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22:00 do 7:00).
 2. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla innych lokatorów wynajmujący może pobrać opłatę dodatkową w wysokości 500 zł.
 3. Obowiązuje całkowity zakaz palenia w apartamencie.
 4. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na inny o takiej samej klasie lub wyższej, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji i zwrotu wpłaconej kwoty w pełnej wysokości.
 5. Zabrania się publikowania bez pisemnej zgody wynajmującego zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, na których można zidentyfikować apartament lub jego część. W szczególności zakaz dotyczy materiałów mających charakter nieobyczajny, które mogą naruszyć dobre imię wynajmującego.
 6. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i kontaktowych w celach związanych z realizacją usługi.
 7. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnej wysyłki informacji o promocjach sezonowych – po wcześniejszym wyrażeniu zgody na piśmie.