Divider

Rezygnacja z pobytu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej na nasz adres.

W przypadku rezygnacji z pobytu ponoszą Państwo koszty w wysokości:

  • 50% wpłaconej kwoty – rezygnacja do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu
  • 100% wpłaconej kwoty – rezygnacja poniżej 30-dni przed rozpoczęciem pobytu.